+32 (0)472 407 607 info@bike-tuning.be
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door artikelen bij www.bike-tuning.be te bestellen, accepteert u deze algemene voorwaarden.
De vernietiging of de niet toepasbaarheid van een van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden heeft niet de vernietiging van al de andere algemene of bijzondere clausules, die volkomen geldig en toepasbaar blijven, tot gevolg.
Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden heeft slechts waarde, indien zij uitdrukkelijk door Bike-Tuning wordt aanvaard.

– Productinformatie en prijzen –
Al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
De producten worden geleverd aan de prijs, die op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling toepasselijk is.
Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, types, maten, kleuren etc. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval zo spoedig mogelijk bericht en de juiste informatie.

– Transportkosten –
De transportkosten zijn afhankelijk van het bestelde bedrag.
Tot een bedrag van 50€ zijn deze kosten ten laste van de klant.
Bij een hoger bedrag worden de transportkosten deels gedragen door de klant, deels door Bike-Tuning.
Bij overschrijden van bepaalde bedragen wordt het gedeelte voor de klant steeds kleiner.
Is het bestelde bedrag boven de 300 € zijn de transportkosten volledig ten laste van Bike-Tuning.
Eventuele kortingen worden eerst in mindering gebracht bij de bepaling van de transportkost.

– Bevestiging –
Als u uw emailadres correct heeft ingevuld, ontvangt u na uw bestelling per omgaande een email als bevestiging van uw opdracht. Hierin staat duidelijk aangegeven wat u besteld heeft.

– Registratie van bestelling –
De bestellingen zijn slechts definitief wanneer zij worden bevestigd door de betaling van de prijs door de koper. Geen enkele wijziging, noch ontbinding van de bestelling door de koper kan in aanmerking worden genomen en de gestorte prijs wordt niet terugbetaald, tenzij uitdrukkelijke overeenkomst met Bike-Tuning.

– Levertijden en voorraad –
Mocht een product onverhoopt niet op voorraad zijn, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
De speciale aanbiedingen van een product zijn geldig binnen de grens van de beschikbare voorraden.
Alle goederen worden geleverd uit ons centraal magazijn in Nederland. Daardoor moet je rekening houden met een leveringstermijn van 3 à 4 dagen.

– Betalingsmodaliteiten –
Bike-Tuning aanvaardt VISA betaalkaarten en betaling via Paypall. De klant kan eveneens opteren om te kiezen voor de manuele overschrijving. De bestelling wordt in dat geval slechts behandeld van het ogenblik dat de betaling door ons ontvangen werd.
Bike-Tuning verzekert de volledige vertrouwelijkheid van uw inlichtingen in verband met uw bank, die beveiligd zijn door het SSL protocol, dat op het ogenblik van uw betaling met bankkaart automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert en alle uitwisselingen van inlichtingen scrambelt om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen.

– Garantie –
De garantie termijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Voor kettingen, tandwielen, binnenbanden, buitenbanden, grips, pedalen en zadels is een beperkte garantie van kracht: Zij komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel, zal de mening van onze leverancier bepalend zijn. Goederen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. De klant dient aandachtig de garantievoorwaarden van de producent door te nemen voor het eerste gebruik van het product. Garantietermijnen kunnen sterk verschillen van product tot product. Daarom verwijzen wij naar deze garantievoorwaarden als enige bindende termijn.
Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf, of verkeerd gebruik van het product.

– Retourneren en ruilen –
Koopt u iets via internet, dan heeft u sinds 1 februari 2001 een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
In die tijd kunt u het gekochte zonder opgave van reden terugsturen. De verzendkosten worden u echter wel in rekening gebracht, ook dient u zelf de verzendkosten van de retourzending te betalen.
De periode van 14 dagen gaat in op de dag dat u het bestelde ontvangt. Voor artikelen waarvan de verzegeling is verbroken, geldt dit retourrecht niet.
Door ons onjuist verzonden artikelen, incomplete zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per email te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is, wij nemen contact met u op en zullen duidelijk aangeven hoe we dit zullen oplossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen.
Defect ontvangen artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst retourneren. De verzendkosten zijn in dat geval voor onze rekening.
Het kan zijn dat u een artikel wilt ruilen. Bijvoorbeeld als de maat niet goed is (mits ongebruikt!). De klant dient eerst contact op te nemen met Bike-Tuning via e-mail met argumentatie van de retourzending. De leveringkosten zijn ten laste van de klant. Indien de klant andere goederen in de plaats wil, behoudens een andere maat van hetzelfde artikel, zal de klant het verschil in prijs plus leveringkosten via overschrijving dienen over te maken op onze rekening. De nieuwe goederen zullen verstuurd worden van zodra de overschrijving ontvangen werd.
De terugbetaling zal pas gebeuren wanneer de goederen in originele verpakking en perfecte staat in ons bezit zijn. De terugbetaling gebeurt onder de vorm van een storting.
Bewaar de originele verpakking van de artikelen, verwijder geen labels en zorg voor een goede verpakking bij een eventuele retourzending.
De retour van de goederen voor het inruilen of voor terugbetaling kan door de post of door een privé transportdienst uitgevoerd worden en dit op uw kosten en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Wij vragen u artikelen in hun originele verpakking en in volkomen nieuwe staat terug te sturen. Artikelen die niet als nieuw kunnen verkocht worden, kunnen niet ingeruild of terugbetaald worden.
Bike-Tuning is verplicht beschadigde of reeds gebruikte artikels te weigeren.

– Betwisting / geschillen –
In geval van betwisting zal de klant zich bij voorkeur tot het bedrijf wenden met het doel een minnelijke oplossing te bekomen. Bij ontstentenis zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

Bike-Tuning behoudt zich het recht voor om deze op onze internetsite beschikbare algemene voorwaarden op om het even welk ogenblik te wijzigen. De algemene voorwaarden die op een verkoop van toepassing zijn, zijn in elk geval deze die op het ogenblik van het sluiten van de verkoop op de internetsite aanwezig zijn.